Program 3. členské schůze Komunitního spolku Řepy

Komunitní zahrada Řepy

  1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu schůze
  2. Rezignace Andrey Pozníčkové na funkci ve výboru spolku – volba nového člena/členky
  3. Přehled hospodaření KSŘ
  4. Výše členských příspěvků
  5. Pronájem pozemku 1327/14 v KÚ Praha – Řepy od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (informace a schválení pronájmu)
  6. Plán aktivit 2019/20
  7. Různé

5. 11. 2019 od 19 hodin, ZŠ Jana Wericha – boční vchod

 338 total views,  1 views today