Granty pro KSŘ

Pro rok 2020, resp. 2020-1 získal KSŘ následující granty:
1. MČ Praha 17 ve výši 20 000 Kč
2. Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) ve výši 210 000 Kč.
Podrobný rozpis jednotlivých položek najdete níže (jedná se o plán, konečná podoba čerpání se ještě může změnit – obzvlášť u grantu MHMP)

  1. MČ Praha 17 – seznam aktivit pro rok 2020:

Přírodovědné exkurze

Za přírodou Hostivických rybníků

V Řepích není mnoho vodních ploch. Kousek za hranicemi Řep se však nachází malebná soustava rybníků, kam řepští obyvatelé často směřují na výlet. Možná už ale neví, že Hostivické rybníky jsou také významná chráněná lokalita. Pod vedením odborníků z ČSOP Hostivice se vydáme zaměříme se zejména na vodní ptactvo, ale naší pozornosti neujdou ani další zajímavosti místní flóry a fauny.

Co žije ve vodě

I v řepském potoce je živo a nežijí tam jen žáby. Společně s hydrobiology se o tom mohou přesvědčit účastníci exkurze. I když to málokoho napadne, ve vodě žije velké množství různých druhů bezobratlých s velmi zajímavým způsobem života.

Workshopy

Výroba vyvýšených záhonů

Vyvýšené záhony jsou velmi výhodnou variantou pěstování, zejména pro děti, seniory a handicapované. Jejich velkou výhodou totiž je, že k rostlinám se není potřeba sklánět až k zemi. Jejich výroba není náročná ani drahá, s pomocí dospělého se mohou zapojit i děti. Během cca dvouhodinového workshopu se účastníci naučí vyvýšené záhony vyrábět a vše si v praxi vyzkouší.

Kompostování ve městě

Kompostovat se nemusí jen na vesnici s vlastním zahradou. Jde to i ve městě, a to hned několika způsoby. Účastníci workshopu se budou moci seznámit s tím, co vše se dá kompostovat a také, jak si takový kompost vyrobit.

Jak ušetřit s ekodrogerií

Ekologická drogerie nabývá v poslední době na popularitě. Není to však jen módní bublina. Kromě daleko menších menších dopadů na přírodu s sebou přináší také větší ohled na člověka (zejména ty s kožními problémy) a kupodivu vychází i mnohem levněji. Kromě základních informací o ekodrogerii si účastníci workshopu také namíchají svůj vlastní prášek na praní a „aviváž“.

Výroba sandálů na míru

Mít boty na míru nemusí být luxusní záležitostí. Výroba jednoduchých sandálů, kterým se říká huarache, přesně podle tvaru a velikosti nohy v barvě dle svého výběru není vůbec složitá a pod vedením zkušené lektorky ji během dvouhodinového workshopu zvládne každý.

Permakultura

Cílem permakulturního hospodaření je vytvořit trvale udržitelné systém. Tento systém nejde proti přírodě, ale naopak využívá přírodních vztahů, vazeb a cyklů. Využívá zároveň tradiční postupy a metody a moderní poznatky vědy. Účastníci se budou moci seznámit s hlavními principy permakulturních zahrad a získají permakulturní semena.

Ukliďme Řepsko

Tradiční akce při příležitosti celostátní akce pořádané ČSOP Ukliďme Česko. Dobrovolníci při úklidu vyčistí od odpadků vybranou lokalitu.

Besedy

Voda ve městě – sídliště

V našich podmínkách se klimatická změna projevuje převážně extrémními výkyvy počasí, jako jsou přívalové deště s vysokým úhrnem srážek za krátké období na malém území (bleskové povodně), dlouhotrvající období bez srážek (sucha), extrémní výkyvy teplot, které se výrazně vymykají dlouholetým statistickým průměrům. Tyto projevy změny klimatu, které jsou dále umocňovány urbanizací, mohou mít za následek ohrožení zdraví, bezpečnosti obyvatel i negativní ekonomické důsledky. Projevům změny klimatu lze jen velmi těžko předcházet, proto je třeba věnovat pozornost místní adaptaci na tyto změny.

Jak pomoct zvířatům ve městě

Život ve městě může přinášet zvířatům řadu problémů. S lidskou pomocí lze řadu z nich překonat. Krmítka a budky pro ptáky zná asi každý, ale možností je mnohem více. Odborníci z Ekocentra Koniklec představí účastníkům besedy další různé možnosti, jak zvířatům ve svém okolí pomoci.

Akce pro děti

Den stromů s Ekodivadlem – O jabloních a sadaři (AMPI)

Ekodivadlo se odehrává venku a se skládá ze dvou částí:

Divadlo  “Jak se skřítek učil zahradníkem”  (25 min)

O Skřítkovi, který má takovou chuť na jablka, že se rozhodne stát se zahradníkem, ale nebude to mít lehké.  Jabloň totiž trápí žravé housenky, chybějící ženich a také velká žízeň.

Vzdělávací aktivity (65 min)

moštování jablek spojené s ochutnávkou nebo krouhání jablek na křížaly

ochutnávka různých odrůd jablek, ukázka jablečných produktů

výroba papírových květů s pylem

galerie obrázků s činnostmi pěstitelů ovocných stromů

Swap

Swap je výměna věcí, které jejich vlastník už nepotřebuje nebo nepoužívá, za jiné. Swap se může týkat oblečení, dětských věcí, domácích potřeb, knih, nebo třeba i pokojových rostlin. Pravidlem je, že každý návštěvník buď zaplatí vstupné, nebo s sebou přinese věci na výměnu. Věci, které zůstanou nevyměněny, jsou darovány na charitu.


2. Grant MHMP ve výši 210 000 Kč

Altán – 70 tis.
Plot – 30 tis.
Stromy – 40 tis.
Přípojka vody – 35 tis.
Nádrže na vodu – 5 tis.
Nářadí – 10 tis.
Edukační pomůcky – 5 tis.