Category Archive archiv

Prohlídka nového pozemku pro komunitní zahradu

Přijďte se podívat na nový pozemek na konečné, kde by mohla vyrůst Komunitní zahrada Řepy. Sraz 16.10.2019 v 16:30 na konečné Sídliště Řepy.

Krátkou prohlídku zájemce provedou Katka Semerádová a Ivana Štětinová. O výpůjčce tohoto pozemku bude spolek hlasovat na schůzi 5.11.2019 od 19 hodin.

Více ZDE

 1,008 total views,  11 views today

Ukliďme Řepsko

V sobotu dopoledne se i přes deštivé počasí 🌧 sešlo jedenáct statečných, kteří pomohli uklidit okolí ulice Drahoňovského. Členové Komunitního spolku Řepy i další dobrovolníci se nezalekli, i když bylo potřeba se pro odpad zanořit do bujné vegetace. Kromě spousty lahví, plechovek nebo kartonů řepská křoví ukrývala také např. matraci, lednici 🎚, televizor 🖥, stojan na letáky či koberce. Bohužel jsme nalezli také řadu nebezpečného odpadu, včetně barev, ředidel a použitých injekčních stříkaček. Celkem se sesbíralo zhruba sto kilo odpadu, z toho se vytřídily ♻️ 2 pytle plastu, pytel skla a pytel kovu. Po tomto úklidu se ještě Trash Hero Praha neúnavně pustil do úklidu černé skládky na Bílém Beránku (http://bit.ly/2n4hO2r). Velmi děkujeme všem dobrovolníkům za účast a Odboru životního prostředí MČ Řepy za poskytnutí pytlů a odvozu nasbíraného odpadu.

 1,001 total views,  11 views today

KOMUNITNÍ ZAHRADA: CO JE NOVÉHO/SHRNUTÍ DOSAVADNÍ ČINNOSTI

Komunitní spolek Řepy, jehož hlavním cílem je vytvoření komunitní zahrady v Řepích, byl v lednu 2019 po splnění všech náležitých formalit oficiálně zapsán jako spolek.

Komunitní zahrada není jen místem, kde si můžete něco sami nebo se sousedy vypěstovat, ale především místem k neformálnímu každodennímu setkávání sousedů i k pořádání společných akcí pro všechny generace. V Praze již funguje asi 28 takových míst a každé z nich je unikátní, protože je tvoří sami občané svou dobrovolnou aktivitou a nadšením. V Řepích zatím takové místo chybí, ale jak se ukázalo v anketě v prvním čtvrtletí tohoto roku (viz článek v dubnovém zpravodaji – https://www.repy.cz/file/9108_1_1/download/, str. 7), lidé o ně velmi stojí. Věříme, že naše městská část (MČ) vznik zahrady nejen umožní, ale také všemožně podpoří, jako je tomu i v ostatních částech Prahy (viz mapa komunitních zahrad https://www.mapko.cz/).

Za první půlrok své existence má spolek za sebou velký kus práce – uspořádal pět besed na různá témata, provedl rozsáhlé dotazníkové šetření zájmu o zahradu, zorganizoval akci Ukliďme Řepsko, podnikl společný výlet s návštěvou komunitní zahrady v Řeporyjích, zúčastnil se aktivně Dne sousedů na Bílé Hoře a v září plánuje dílničku na sousedském festivalu Zažít Řepy.

V rámci Komunitního spolku Řepy vzniklo odběrné místo pro komunitou podporované zemědělství (KPZ). Jedná se o přímou podporu konkrétního zemědělce, který následně rozděluje mezi podporovatele své výpěstky.

Spolek přitom nezapomíná na svůj HLAVNÍ CÍL – ZALOŽENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY. Proběhla řada jednání se zástupci MČ, projekt zahrady byl představen Radě a na konci května byla podána oficiální ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ POZEMKU u ZŠ Laudova (navržený MČ), na jejíž vyřízení nyní spolek čeká. Městská část přidělila spolku GRANT na realizaci jeho aktivit a spolek se bude snažit o získání dalších zdrojů potřebných pro fungování budoucí zahrady.

Pestrá činnost spolku je postavena na zájmu a aktivitě jeho členů. Zveme do spolku všechny sousedy, kteří se chtějí potkávat ve společném prostoru, i ty, kterým chybí v prostoru sídliště možnost alespoň skromně zahradničit. Zájemci o členství mohou psát na adresu kzrepy@gmail.com.

 177 total views,  3 views today