Zápisy ze zasedání výboru spolku

Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy, 12. 5. 2021 od 17:00 hodin

(Centrum sociálních a zdravotních služeb, Bendova 1121)

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB), Anna Sladká (AS), Michal Bureš (MB), Hosté: Kateřina Semerádová (KS)

  1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zapisovatel: LP / Ověřovatelka: IŠ.
  1. Aktuální vývoj: update
   • Petr Vondráček (PV) – LP informoval o bodech PV (zadní plot, kameny, zapojení členů).
23. 6.členská schůze na zahradě v 17:30 (email LP a přidat formulář na plné moci)
  1. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání předchozích výborů + nové (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
1) seznam majetku spolku + označení majetku – běží 2) plot – stavba zadní část = díry jsou vyznačené kolíky, může se začít kopat (výzva na nástěnku) 6) bezpečnost na pozemku/vztahy s kolemjdoucími: cedule instalovány 7) společné záhony: přidat 2 ke stávajícím v prostoru před zahradou. Nové záhony: 15. 5. nové záhony ve vnitřním prostoru + před plot v přední části zahrady + zbytek uvnitř ve společném prostoru (LP email) 8) altán: MB – stěna pouze k sídlišti, západní a východní strana volné, střecha po celé délce (7m). MB pošle plánek, objedná materiál a zkoordinuje stavbu 9) místo pro písek – po zhotovení altánu za něj směrem k parkovišti 10) umístění kontejneru pro sběr oblečení – LP napíše email, že nemáme zájem 11) spirála z kamení – příprava v užším kruhu zainteresovaných 12) úpravy zahrady: ořech neprořezávat 13) Darujme.cz: běží do 31.5., JB podala průběžné informace.
  1. Různé (vybráno z námětů zde: https://docs.google.com/document/d/19F1MevzkwD9cYPqlKxjFeKJmvSC-efMJ/edit
   • Kameny – PV update: počítá s tím
Zapsal: Lukáš Pokorný / Ověřila: Ivana Štětinová

Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy, 28. 4. 2021 od 16:30 hodin (na zahradě)

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB), Omluveni: Anna Sladká (AS), Michal Bureš (MB) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV), Barbora Jůzová (BJ), Martin Jaroš (MJ)
  1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zvolen LP a IŠ.
  1. Žádost o prominutí členského příspěvku:
  1. Role pro zahradu: update
   • PV – správce zahrady: informace o aktualitách Plot na západní straně: uzavřít na stávající „paletové“ linii normálním plotem vs. prodloužení dozadu k hranici pozemku: MB připraví přehled infrastrukturních překážek pro rozšíření / Lucka Plecitá – LP ověří ochotu spolupracovat / vyznačení pozemku kameny – OK /
  1. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání předchozích výborů + nové (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
  1. Různé (vybráno z námětů zde: https://docs.google.com/document/d/19F1MevzkwD9cYPqlKxjFeKJmvSC-efMJ/edit
   • Kameny – 1t = 470 Kč s daní. Objednat (PV).
Zapsal: L. Pokorný / Ověřila: Ivana Štětinová

Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 14. 4. 2021 od 17 hodin (na zahradě)

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Michal Bureš (MB), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB) Omluvena: Anna Sladká (AS) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV), Lenka Bednářová (LB), Martin Jaroš (MJ)
  1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky LP/IŠ
  1. Role pro zahradu:
   • PV zvolen správcem zahrady (vymyslet místo s úkoly pro členy spolku)
  1. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání předchozích výborů + nové (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
  1. Rozpočet 2021. Diskutovaly se nutné nákupy 2021: Altán – MHMP / Voda – zdarma / Vaky – MHMP / Paletové ohrádky – 2500 kč / Hlína – cca 3500 kč (MB) / Kameny – PV ověří / Stůl a lavice – LP ověří / Pískoviště – svépomocí
  1. Různé (vybráno z námětů zde: https://docs.google.com/document/d/19F1MevzkwD9cYPqlKxjFeKJmvSC-efMJ/edit

Program zasedání výboru Komunitního spolku Řepy, 7. 4. 2021 od 17 hodin (online od 17 hod)

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Michal Bureš (MB), Anna Sladká (AS) Omluvena: Ivana Štětinová (IŠ) Nepřítomni: Jana Buďová (JB) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV), Lenka Bednářová (LB), Kristýna Kysilková (KK)
  1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zvolen LP, ověřovatelka AS.
  1. Role pro zahradu:
   • AS – starost o komunikaci se zájemci a platby a evidenci záhonků. Volný záhonky: č. 3 a 22, 23 (hotové) + další 3
  1. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání předchozích výborů + nové (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
  1. Email na členy: pouze výroční zpráva + spolkové dny: zatím bez nich.
  1. Web – první výstupy: LP navrhne
  1. Různé (vybráno z námětů zde, prosím aktualizovat dle nápadů: https://docs.google.com/document/d/19F1MevzkwD9cYPqlKxjFeKJmvSC-efMJ/edit
   • Osvětlení kontejneru – nákup čelovky: do 200 Kč (LP)

Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy (31. 3. 2021 od 17 hodin – online)

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB), Michal Bureš (MB) Anna Sladká (AS) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV)
  1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zvolen LP, ověřuje IŠ.
  1. Rozdělení prostředků na projektové řízení – grant MHMP (LP/IŠ), Rozdělení dle dohody, každý účastník výboru pošle IŠ své číslo účtu.
  1. Úpravy výše členských poplatků výbor postupuje podle stanov (oba aktuální zájemci o snížení již vyzvání k žádosti). Příští rok se zřídí „fond na komunitní podporu“, do kterého budou moci členové přispívat.
  1. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání předchozích výborů + nové (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
Splněno: 5. Email na členy: výroční zpráva + následně také spolkové dny (dohodnout na příštím výboru) 6. Web – první výstupy (přesunuto) 7. Různé:
   • Voda: MB propojí kontejnery (do týdne), pak KS informuje hasiče, že možno plnit.
Zapsal: L. Pokorný / Ověřila: Ivana Štětinová


Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 17.3.2021

Zapisovatel: LuPo, ověřovatelka: IŠ 2.       Plán záhrady Proběhla diskuze ohledně jednotlivých částí. Bylo rozhodnuto prozatím diskuzi přerušit a vrátit se k ní na dalším, speciálním setkání. Do té doby: 3.       Pracovní záležitosti (viz také minulé zápisy: http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/) 4.       Email na členy: výroční zpráva + záhonky (i individuálně) + spolkové dny (vyhlášení – domluva) – odloženo až po dohodě o záhoncích 5.       Web – první výstupy – odloženo 6.       Různé:

Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 24. 2. 2021 od 17 hodin

Přítomní: Lukáš Pokorný (LP), Jana Buďová (JB), Ivana Štětinová (IŠ), Michal Bureš (MB), Anna Sladká (AS) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Jana Čejchanová 1. Zapisovatelka IŠ, ověřovatelka JB 2. 1. daňové přiznání – LP pověřen zadáním účetní, schválená max cena: 4000,- 2.3. pojištění prověří LP do příštího výboru (T: 17. 3.) 2.4. viz 7. 2.5. pozemek MHMP – LP se zatím nedovolal, bude zkoušet dál (T: 15. 3.) 2.6. nákupy: osvětlení kontejneru za spolkové peníze; hasicí přístroj práškový + hasící deka – nejprve KS prověří hasiče (požadavky na typ, nutnost originálního a ne bazarového). LP pak zajistí nákup. Spojovací materiál nádrže – cca 1500,- (peníze spolku) (T: 31. 3.) Nákup dřeva – až se dají ven nádrže, aby bylo kde uskladnit v kontejneru. JB – nákup z grantu MČ: nástěnka, schránka, laminovací folie, toner a papíry, materiál na masopust, folie na barevný tisk (zbydou-li peníze)…čerpání grantu končí 31.3. 2.7. nové záhonky – odloženo (epidemie), o datu rozhodne příští výbor; zemina – koupí MB ze spolkových peněz, složí se vzadu u ořechu, aby se nerozjezdila půda na pozemku 2.8. web: pracovní skupina je zatím celý výbor; překlápění zpráv z FB na web (kdo může, dle kapacit), fotky jen vlastní, zaplacené, nebo volně použitelné (x pokuta); Hanka K. případně požádat o grafiku. JB navrhne novou strukturu webu ve sdíleném dokumetu – komentáře k návrhu zadávat slovně (neměnit text JB). Soubor je zde: https://docs.google.com/document/d/12EN8TGhm-5SYMrmZ-qE4Ro0e_TBsk0gN46o8NGMjjEM/edit T: 12. 3. půlnoc pro všechny 2.9. majetek – soupis – vědět , co máme, než začne zahradnická sezóna, pohyb více lidí na zahradě a v kontejneru; pro pojištění nedůležité (T: průběžně, domluveno s Alicí Vondráčkovou) 3. výroční zpráva – LP upraví dle zaslaných připomínek, dá na web a rozešle členům spolku (T: 12. 3.) 5. snížení poplatku: členka spolku zatím nenapsala žádost, LP se jí ozve (T: 12. 3.) AS – jmenovitě napsat těm, co nezaplatili členský příspěvek/záhon (T: příští výbor) 6. viz 2.8. 7. stromy a rozvoje pozemku – LuPle sepíše prezentaci v bodech a zašle na komunitní adresu – LP rozešle do výboru k připomínkám a diskuzi na výboru 17. 3. od 17. hodin Dokumenty dostupné zde: https://drive.google.com/drive/folders/1uAYw10VYr2XvzIwQWUeNBpvTP0laUcr3?fbclid=IwAR204vCOVl3kslKCqEf___lqYPnNTasO1fZMrn9utwoPt8_Q02dNzXNy2cc V diskuzi zazněly tyto otázky: Zamokřené místo – jaké stromy, rostliny? Nevezení zeminy? Louka? Separační WC – bude na jiném místě než původně plánovaném V zadní části nové záhonky + vysoká tráva + místa pro hmyz, včelí úly? Zadní vchod + přístupová cesta Zvířata – zatím ne (slepice méně náročné než králíci) Potřeba dlouhodobějšího konceptu – říct Lucce, co budeme chtít i výhledově Rostliny k pletu pro veřejnost (rybízy, angrešty,kiwi – popínavé) Sušší části – rakytník, dřín; víno moc náročné Další výbor 17.3. od 17 hodin. Zapsala: Ivana Štětinová Ověřila: Jana Buďová
Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 3. 2. 2021 od 17 hodin   Přítomní: Ivana Štětinová (IŠ), Anna Sladká (AS), Jana Buďová (JB), Michal Bureš (MB), Lukáš Pokorný (LP) Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR)
 1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zapisovatelem zvolen LP, ověřovatelkou JB.

 2. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání výboru 7. 1. 2021

 1. Návrh na snížení ročního poplatku pro členku KSŘ. Výbor rozhodl, že je potřeba emailová žádost s odůvodněním požadavku, následně výbor rozhodne.

 2. Revizní komise: doplnění proběhne na příští schůzi, která se plánuje okamžitě, jak to bude možné. Zatím funguje ve dvou členech.

 3. Finance – viz bod 6 + daň z nemovitosti + přehled o platbách poplatků 2021. AS pošle přehled k 15. 2., datu splatnosti. Daň z nemovitosti ověří LP.

 4. Výroční zpráva. LP rozeslal první návrh výroční zprávy, IR jako první připomínkuje, pak zpět a přeposlání další osobě k připomínkování.

 5. Web (LP) – LP informoval o člence KSŘ ochotné spravovat web a zamýšlené nominaci KZŘ na ceny „Adapterra“ – projekty adaptace na změnu klimatu (LP). Výbor odsouhlasil.

 6. L. Plecitá/Kundrata: dřeviny z grantu (JB). JB informovala, že organizuje schůzku s L. Plecitou a panem Kundratou – dá vědět. IŠ – upozornila na plán vysadit 15 stromů.

 7. Různé:

  1. Sekačka: umístit do kontejneru: KS domluví předání a umístíme.

  2. Nástěnka: členka spolku má zájem být nástěnkářkou (LP)

  3. Fotograf: zájem vyjádřil člen spolku (LP)

  4. Bezdomovci: KS nahlásí nepořádek na úřad MČ Pha 17.

  5. Ohraničení pozemku: po vybudování plotu se cesta přes pozemek vyznačí kameny.

  6. Osvětlení – MB navrhne vnitřní osvětlení a pošle odkaz.

  7. Pojištění – LP projde doporučení IR.

  8. Další termín výboru: 24. 2. od 17 hodin.

 1. Zapisovatel: L. Pokorný / ověřovatelka: J. Buďová.
 2. Výbor odsouhlasil návrh úpravy částek pro jednotlivé položky grantu MHMP a to následovně: Altán – 70 tis. / Plot – 30 tis. / Stromy – 40 tis. / Přípojka – 35 tis. / Nádrže – 5 tis. / Nářadí – 10 tis. / Edukační pomůcky – 5 tis. / Odměny – 15 tis. /
 3. Návrh dalších aktivit
  1. Bagy – výbor se shodl zatím nekupovat, na podzim se začnou stavět vyvýšené záhony. Markéta Hanzelínová: nabízí know-how vyvýšených záhonů + palety (má dodávku, dokáže fakturovat). Předběžně: říjen. Za komunikaci odpovídá: Jana Buďová.
  2. Kompost: výbor rozhodl, že zatím stačí dva komposty. Ivana Štětinová zkontaktuje pana Bossera ohledně nabídky hnoje
  3. Voda: možnosti: 1) přípojka (admin náročné) 2) hydrant (během týdne možno zařídit). Výbor rozhodl, že jakmile budou k dispozici a výsadbě stromy, vybuduje se přípojka na hydrant, na jaře pak trvalá přípojka, financovaná z grantu.
  4. Kontejner: LP: zavolat na inzerát a ověřit, zda možno jít s cenou dolů.
  5. Plot: Martin a Petr = kůly a prkna. / Kůly – osadit, výplň pak skrz email členům k odsouhlasení.
  6. WC – Michal dá dohromady přehled možností, rozhodne se na základě tohoto.
  7. Skříňka – výbor pověřil Katku Semerádovou komunikací ohledně skříněk na nářadí, rozhodl, že budou umístěny na parkoviště.
  8. Stromy – výbor pověřil Lucii Plecitou (prostřednictvím Martina Štěpaře) ke zpracování konkrétního plánu výsadby stromů na pozemku KZŘ.
 4. Diskuze o počtu místopředsedů: Vzhledem k absenci kandidatur zůstává prozatím pouze jedna místopředsedkyně (I. Štětinová). Na dalším zasedání výboru proběhne volba druhého.
 5. Datum dalšího výboru – poslední červencový týden (LP pošle návrhy).
 6. Různé: Výbor se shodl na pokračování pravidelných středečních setkávání na pozemku: od 17:30 – na FB Jana B., osobně zaštiťuje Katka S., v případě nepřítomnosti dá vědět. Keře: výbor se shodl na jejich umístění podél vnější strany plotu. Zemina – prohlídka zeminy, možné naložení a převezení: 15. 7. (Michal, Petr, Martin, Lukáš)

 957 total views,  1 views today