Ukliďme Řepsko


V sobotu dopoledne se i přes deštivé počasí 🌧 sešlo jedenáct statečných, kteří pomohli uklidit okolí ulice Drahoňovského. Členové Komunitního spolku Řepy i další dobrovolníci se nezalekli, i když bylo potřeba se pro odpad zanořit do bujné vegetace. Kromě spousty lahví, plechovek nebo kartonů řepská křoví ukrývala také např. matraci, lednici 🎚, televizor 🖥, stojan na letáky či koberce. Bohužel jsme nalezli také řadu nebezpečného odpadu, včetně barev, ředidel a použitých injekčních stříkaček. Celkem se sesbíralo zhruba sto kilo odpadu, z toho se vytřídily ♻️ 2 pytle plastu, pytel skla a pytel kovu. Po tomto úklidu se ještě Trash Hero Praha neúnavně pustil do úklidu černé skládky na Bílém Beránku (http://bit.ly/2n4hO2r). Velmi děkujeme všem dobrovolníkům za účast a Odboru životního prostředí MČ Řepy za poskytnutí pytlů a odvozu nasbíraného odpadu.

 1,450 total views,  1 views today