Monthly Archive Říjen 2019

Program 3. členské schůze Komunitního spolku Řepy

  1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu schůze
  2. Rezignace Andrey Pozníčkové na funkci ve výboru spolku – volba nového člena/členky
  3. Přehled hospodaření KSŘ
  4. Výše členských příspěvků
  5. Pronájem pozemku 1327/14 v KÚ Praha – Řepy od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (informace a schválení pronájmu)
  6. Plán aktivit 2019/20
  7. Různé

5. 11. 2019 od 19 hodin, ZŠ Jana Wericha – boční vchod

 105 total views,  1 views today

Prohlídka nového pozemku pro komunitní zahradu

Přijďte se podívat na nový pozemek na konečné, kde by mohla vyrůst Komunitní zahrada Řepy. Sraz 16.10.2019 v 16:30 na konečné Sídliště Řepy.

Krátkou prohlídku zájemce provedou Katka Semerádová a Ivana Štětinová. O výpůjčce tohoto pozemku bude spolek hlasovat na schůzi 5.11.2019 od 19 hodin.

Více ZDE

 1,001 total views,  4 views today